Velkommen til JP Elektro!

JP Elektro er firma innen elektroinstallasjoner for alle typer bygg og boliger. Alle typer elektroarbeid utføres, store som små. Arbeidet omfatter enkle reparasjoner, endringer, rehabilitering, utvidelser og nyanlegg, alt i henhold til forskrifter for elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 400 - 2018, HMS og Maskindirektivet.
Vi kan utføre en uforpliktende besiktigelser etter avtale.
Alt under mottoet ”Punktlighet og Kvalitet”.
JP Elektro har mange års erfaring innen faget, fra vanlig installasjonsarbeid til prosessindustriens krav til styring og installasjoner.
Ta kontakt med JP Elektro i dag og finn ut hvordan vi kan få til et konstruktivt samarbeid. Enhver henvendelse vil få vår største oppmerksomhet.