Utførelse / Samarbeid prosjekt, elektroinstallasjoner

JP Elektro er firma innen elektroinstallasjoner for alle typer bygg og boliger.

Alle typer elektroarbeid utføres, store som små. Arbeidet omfatter enkle reparasjoner, endringer, rehabilitering, utvidelser og nyanlegg, alt i henhold til forskrifter for elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 400 - 2014, HMS og Maskindirektivet.

Vi kan utføre en uforpliktende besiktigelser etter avtale.

Alt under mottoet ”Punktlighet og Kvalitet”.

JP Elektro har mange års erfaring innen faget, fra vanlig installasjonsarbeid til prosessindustriens krav til styring og installasjoner.

Ta kontakt med JP Elektro i dag og finn ut hvordan vi kan få til et konstruktivt samarbeid. Enhver henvendelse vil få vår største oppmerksomhet.

Referanser

Elkem Mosjøen  (Samarbeid med RT Engineering)

Oppredningsanlegg for resirkulering av aluminiumoksyd. Installasjon - Programmering av PLS styring - Dokumentasjon - Idriftsettelse - Opplæring.

Hundawi Pita, Larvik (Samarbeid med RT Engineering)

Prosjektering - Komplett elektro leveranse  med tavle PLS styring, dokumentasjon og montasje for automatisk produksjon av pita brød.

Søral / Hydro Aluminium (Samarbeid med RT Engineering)

Resirkuleringsanlegg for anodemasse. Prosjektarbeid, montasjeledelse, systemløsninger, PLS styring, igangkjøring og dokumentasjon

Andre.

Flere store og små anlegg er prosjektert, systemløsninger og konsulentbistand.

RT Engineering AS

Vår samarbeidspartner har en omfattende referanseliste, som dekker et bredt marked innen industrielle styringsystemer.