Informasjon om våre virksomheter

Firmaets satsningsområder:

  • Utføre alle typer elektriske installasjoner innen; Nyanlegg – Rehabilitering
  • Reparasjoner – Internkontroll så vel i det private, som i det profesjonelle marked.
  • Prosjektering, bygge, montasje, test, i gangkjøring, dokumentasjon og opplæring av operatører for større og mindre produksjonsanlegg.
  • Prosjektledelse og anleggledelse.
  • Konsulenttjenester innen produksjon, organisasjon og tekniske analyser.
  • Bistå i utarbeidelse av layoutløsninger og produksjonsløsninger.


Samarbeidende partnere:

  • R.T.Engineering, Larvik, med mange års erfaring i prosjektering av prosessanlegg basert på mikrocomputer løsninger av ulike styresystemer, fra ”idekonsept” til ferdig i driftsatt anlegg.
  • TL Teknologi, Drammen med spesialfelt innen veie og dosering av faste stoffer eller væsker.


Våre firmaer utfyller hverandre og tilbyr totalløsninger og gjennomføring frem til driftsfase. Vår felles styrke er mange års driftserfaring innen prosjektering, gjennomføring og drift av produksjonsanlegg.

JP Elektro's siste store oppdrag, Cover Material Preparation Plant – Elkem, Mosjøen og Hydro Aluminium, Husnes var montasje, test, i gangkjøring, PLS program og skjermkonfigurasjoner, opplæring av drift- og vedlikeholdspersonell og dokumentasjon i forhold til Elkem, Hydro og tilsynsmyndighet, frem til CE-merket anlegg. Oppdrag ved Elkem Mosjøen omfattet 3 måneder oppfølging av drifts- og garantifasen.

Oppdraget innbefattet ledelse av norske og utenlandske montører og samarbeid med konsulentselskaper og Elkem og Hydros  egne tekniske avdelinger.